תפריט נגישות

סמל צדוק יפת חסאן ז"ל

מכתב משר הבטחון


גברת יפת היקרה!

הרשי נא לי להשתתף בכל לב באבלכם בהילקח מכם צדוק ז"ל.
רב-טוראי צדוק יפת ז"ל נתן את חייו למען מולדתו, והובא לקבורה ביום יח' בתשרי תשל"ד (14.10.73). צדוק ז"ל שירת בחיל המשמר. הוא היה חייל מסור וחבר נאמן. זכרו של רב-טוראי צדוק יפת הינו קודש ונצרנו בלבנו בגאון.
יהי זכרו ברוך!

משה דיין-רב אלוף (מיל)
שר הבטחון.
חשון תשל"ד
נובמבר 1973

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה