תפריט נגישות

סמל יצחק שלום ז"ל


לאות ולעדות כי
סמל
יצחק
שלום
ז"ל
מ.א. 2128481
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור המעשה

עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים שירת סמל יצחק שלום ז"ל בתפקיד לוחם במוצב החרמון. עם תחילת ההפגזה הסורית על המוצב עלה עם עוד מיספר לוחמים לגג המוצב והשיב באש לעבר מקורות הירי של הסורים. הוא שב לתוך המוצב ואירגן את האנשים שהיו עימו לחסימת פתחי הכניסה, בשל ניסיון הסורים לחדור למוצב. למחרת אירגן את האנשים שהיו עימו לנסות לפרוץ מהמוצב החוצה ולהילחם בסורים שהיו במוצב. תוך כדי ניסיון הפריצה מתוך המוצב, עלה סמל יצחק שלום ז"ל על גג המוצב, הטיל 2 רימונים לעבר הסורים וניסה להפעיל את נשקו האישי, ותוך כדי כך נפגע ונפל. במעשיו אלה גילה סמל יצחק שלום ז"ל אומץ לב ואחוות לוחמים למופת.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
10/1973
תשרי תשל"ו
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה